Kvaliteedjuhtimine

Organisatasiooni edukas juhtimine nõuab selle süstemaatilist ja läbipaistvat  suunamist ning ohjet. Edu saab tuleneda juhtimissüsteemi rakendamisest ja ajakohasena hoidmisest, mis on kavandatud pidevalt parendama toimivust kõigi huvipoolte vajadusi silmas pidades. Organisatsiooni juhtimine hõlmab muude juhtimisvaldkondade seas ka kvaliteedijuhtimist.

Kvaliteedijuhtimine on protsesside, nende omavahelise seose ja juhtimise määratlemine toote või teenuse kvaliteedi tagamiseks. Ettevõtte visioonist ja strateegiast lähtuv kvaliteedijuhtimise süsteem ei vasta ainult välisnõuetele, vaid toob reaalseid tulemusi ettevõttele suureneva tootlikkuse ja huvipoolte rahulolu kasvu näol.

ISO 9000 standardisari annab järeleproovitud ja heaks kiidetud aluse äriprotsesside ( organistasiooni tegevuste) süstemaatiliseks juhtimiseks.Õigesti juurutatud kvaliteedijuhtimisesüsteem tagab ettevõtte pideva arengu ning reageeringu klientide muutuvatele nõuetele. Süsteem aitab juhte ja teisi töötajaid keskenduda olulisele, ehk kuidas oma toodete ja teenuste kaudu võimalikult efektiivselt luua väärtust oma klientidele. Kvaliteedijuhtimissüsteem võimaldab hoida kokku kulutusi.